On ymmärrettävä kohdemarkkinan kulttuuria, jotta asiakassuhteet kehittyvät myönteisesti.
On muistettava mm. seuraavat asiat: Kansalliset vapaapäivät. Ota selvää milloin asiakasmaissa vietetään kansallisia vapaapäiviä joita ei vietetä Suomessa.

Työkulttuurien erovaisuudet: monessa länsimaisessa yrityksessä käytetään sanontaa ”time is money”, mutta monessa maassa liikekumppanin tuttavuuteen ja luottamuksen aikaansaamiseen pitää käyttää aikaa ennen kaupankäyntiä. Esim. Lähi-idän, Välimeren, Aasian ja Etelä-Amerikan maiden yritykset haluavat tehdä kauppaa ihmisten kanssa jotka he hyvin tuntevat ja joihin he luottavat.

Ostajaan vaikuttavat monet eri tekijät: Useat myyjät olettavat väärin, että taloudelliset tekijät olisivat kaikkein hallitsevimpia. Tulokset jäävät huonoiksi, jos tarjotaan vain taloudellisia etuja eikä oteta ostajaa huomioon ihmisenä, jolla on tunteita.

Kun markkinoilla on useita tarjoajia, joilla on samanlaisia tuotteita ja joiden hinnoissa ei ole suuria eroja, tulee muiden tekijöiden vaikutus yhä suuremmaksi. Kulttuurin vaikutus ostajaan on suuri. Ostaja katsoo tuotteita ja myyntiprosessia oman kulttuurinsa kannalta.

Myyjän tulisikin ottaa nämä  seikat hyvin huomioon suunnitellessa tapaa lähestyä ja vaikuttaa asiakkaaseen!