KONEINSINÖÖRISTÄ VIENTIAMMATTILAISEKSI

Viennin Kauppahuone FESH:n  perustaja, koneinsinööri Lauri Karppanen on myynyt suomalaisia teollisuustuotteita Keski-Eurooppaan vuodesta 1988 alkaen. Työskennellessään vientimarkkinointitehtävissä Saksassa ja Belgiassa Karppanen havaitsi, ettei suomalaisia tuotteita ollut juurikaan tarjolla. Asian korjaamiseksi hän alkoi suunnitella, miten suomalaiset pk-yritykset voisivat paremmin markkinoida tuotteitaan Keski-Eurooppaan.

Lauri Karppasella on yli 25 vuoden vientikokemus ja hän on toiminut pitkään mm. Oulun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnassa. Vuodesta 2004 Karppanen on toiminut vientialan yrittäjänä. Hänen tavoitteena on vientiyritysten myynnin kasvattaminen kehittämällään konseptilla.
Lauri Karppanen on tehnyt paljon vientikauppaa Saksaan, ja antanut tätä osaamistaan Viennin Kauppahuone FESH:n kouluttamille vientihenkilöille.
Nämä vientihenkilöt myyvät tuotteita omiin kotimaihinsa ympäri maailmaa.

Lauri on lisäksi sparrannut muita yrityksiä kasvuun Kasvu Open -kilpailussa.

”Lauri Karppanen omaa pitkän ja menestyksellisen vientikaupan kokemuksen ja pystyy auttamaan yrityksiä käytännönläheisesti. Hän on toiminut erittäin aktiivisesti alueemme kansainvälistymisen edistämiseksi ideoimalla ja toteuttamalla monia toimintoja yritysten ja myös muiden alueemme toimijoiden kuten oppilaitosten kansainvälistymiskysymyksiin”.

Esa Pellikainen, Varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari

Ota yhteyttä