Eräs tunnettu henkilöstöalan yritys kirjoitti blogissaan 23.02.2019 omien kokemustensa mukaan vientimyyjien hakukriteereistä seuraavaa:

1. Vientimyyjät jotka toimivat Suomesta käsin

Hakukriteereinä ovat mm. kielitaito, paikallistuntemus kohdemaissa (toimintatavat, kulttuuri yms.), paikalliset verkostot ja näytöt onnistumisista aikaisemmin samoilla alueilla.

2. Vientimyyjät  jotka asuvat kohdealueilla joko työsuhteessa tai myyntiagentteina

Hakukriteereinä paljolti samat, lisäksi varsinkin myyntiagentteja käyttäessä korostui miten agentit saadaan sitoutumaan riittävästi juuri tähän päämieheen hyvän tuloksen varmistamiseksi

Nämä hakukriteerit ovat vaatimuslistallamme, kun valitsemme henkilöitä vientikoulutukseemme ja voimme sanoa, että Viennin Kauppahuone FESH kouluttaa Suomeen tulleista ulkomaalaisista ja kielitaitoisista suomalaisista em. vaatimuksen täyttäviä vientimyyjiä

Vientimyyjiemme sitoutuminen asiakasyrityksiimme on huippuluokkaa ja heillä on kotimaissaan paikalliset verkostot.

Näyttöjä onnistumisista löytyy enemmän kokeneilta vientipäälliköiltämme, jotka ovat myös rekisterissämme.

Lisätietoja nettisivultamme www.fesh.fi