Määritä yrityksen tavoitteet ja uskalla asettaa ne korkealle.

Selvitä yrityksen valmiudet vientiin kuten taloudelliset voimavarat ja tuotteet.

Tee vientisuunnitelma ja päivitä sitä myöhemmässä vaiheessa,

Paranna ja yhdenmukaista markkinointimateriaalit, kuten logo, nettisivut, käyntikortit ja esitykset.

Investoi tuotantokapasiteettiin sekä – henkilöstöön ja myyntiin ja markkinointiin.

Ole valmis ottamaan riskejä, ulkopuolista rahoitusta/vakuuksia ja asiantuntijapalveluja.

Etsi potentiaalisia asiakkaita teettämällä markkinatutkimus.

Tunne kilpailijat, niiden tuotteet / palvelut, niiden tekniikka, niiden hinta, jne.  Arvosta jos he tekevät jotain parempaa kuin sinä.

Mieti, miten voisit parantaa omia tuotteita tai palveluja asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.

Jos hankit jakelijoita, varmista että ne ovat päteviä myymään tuotteitasi.

Mitä kauemmas menet, sitä tärkeämmäksi edustajat tai agentit tulevat.

Älä aliarvioi pieniä asiakkaita. Monissa tapauksissa yritykselle on parempi ottaa 10 pientä asiakasta kuin ottaa yksi iso.

Osallistu kokouksiin ja näytä aina innostuksesi edustamaasi yritykseen. Älä koskaan näytä olevasi epätoivoinen myyjä!

Kerro yrityksesi työntekijöille, mitä olet tekemässä kansainvälisillä markkinoilla. Pidä heidät aina ajan tasalla. Näin he sitoutuvat yritykseesi ja tekemiseensä.