Etusivu  │  Yritys  │  Strategia, arvot ja laatupolitiikka

STRATEGIA, ARVOT JA

LAATUPOLITIIKKA

T

Strategia

Tarkoitus
Harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa yrityksemme arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Visio
Yrityksemme on menestyvä ja kehittyvä vientikonsultointiyritys. Ulkomailta Suomeen tulleiden kouluttamamme vientihenkilöiden osaaminen ja muut vientipalvelumme ovat arvostettuja kotimaan vientiyrityksissä.

Missio
Tuoda yrityksemme vientiyritysasiakkaalle lisää myyntiä ja kasvumahdollisuuksia sekä laadukkaita ja kilpailukykyisiä vientipalveluita rakentavalla tavalla.

Mobirise
T

Arvot

Arvomme ohjaavat työntekijöidemme ja edustajamme toimintaa siten, että yrityksemme strategia toteutuu.

Asiakaslähtöisyys
Arvostamme ja kunnioitamme asiakkaitamme. Kuuntelemme heitä ja määrittelemme yhdessä halutun päämäärän sekä keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.

Avoimuus
Toimimalla aina avoimesti vahvistamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme luottamusta meihin. Avoimuus ja yhteistyö yrityksemme sisällä on toiminnan kehittymisen ja työn mielekkyyden edellytys.

Laatu
Pyrimme korkeaan tasoon, asiakkaiden tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen sekä lisäarvon tuottamiseen. Rakentavalla yhteistyöllä pidämme laadun korkealla ja toteutamme lupaukset.

Tahtoa uudistua
Pyrimme jatkuvasti toimia entistä paremmin. Sopeudutaan muutosten ennakointiin, jatkuvasti etsitään järkevämpiä työtapoja ja olemme avoimia uusille ideoille ja luovuudelle.

Mobirise
T

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on laadukas toiminta, joka on eettisesti hyväksyttävää. Tässä määritellään, mitä työssä otetaan huomioon ja mitkä ovat laatutyön pääperiaatteet. Esimerkiksi palvelumme laadun näkökulmasta tarkastellaan mm. palvelutasoa, verkostoistumiskykyä, tuloksellisuutta ja luotettavuutta. Laatu rakentuu ja kehittyy jokaisen työntekijämme ja edustajamme kautta.

Tyytyväinen asiakas
Yhteistyössä asiakkaan kanssa kehitämme ratkaisuja, jotka täyttävät hänen tarpeensa.
 
Sopimuksen noudattaminen
Pidämme sopimuksemme koskevat ne sitten palvelujemme sisältöä ja laatua tai muita yhdessä sovittuja asioita.
  
Seuraamme onnistumistamme
Teemme sen säännöllisesti ja toimimme dokumentoidun mukaisesti.
 
Jatkuva kehittäminen
Jatkuvalla kehittämisellä pyrimme lisäämään tehokkuutta ja parantamaan yrityksemme kilpailukykyä sekä varmistamaan kannattavuus ja toimintamme jatkuvuus.
 
Ennalta ehkäisevä toiminta
Ennakoivalla ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla pyrimme minimoimaan virheiden syntymisen.
 
Avoin tiedottaminen
Jatkuvalla ja avoimella tiedottamisella sekä koulutuksella varmistamme laatupolitiikamme ymmärtämisen ja toteutuksen. 

Mobirise