Etusivu  │  Vientipalvelut  │  Vientikoulutukset  │  Vientikoulutusten yleisesitys

VIENTI-

KOULUTUSTEN YLEISESITYS 

Vientiasioiden opiskelu on aina ajankohtaista. Nyt on erinomainen mahdollisuus opiskella vientiasioita ajasta ja paikasta riippumatta.

Lauri Karppanen, toimitusjohtaja
Viennin Kauppahuone FESH

Kohderyhmät

Vientikoulutuksemme on tarkoitettu sinulle, joka

●  tarvitsee kehittää vientiä, kansainvälistä kauppaa ja vientistrategiaa

●  tarvitsee valmistaa vientitoimintoja ja tehdä laajamittaista myyntityötä

●  hoitaa yhä monimutkaistuvia vientiprosesseja ja kansainvälisiä toimituksia.

Esimerkiksi:

●  vientiyritysten vientihenkilöille

●  oppilaitosten opiskelijoille

●  eri kohdemaista kotoisin oleville henkilöille, joilla on kohdemaan valmis kieli- ja kulttuuritaito ja, joka pääasiassa asuu Suomessa

●  suomalaisille englanninkielentaitoisille henkilöille, joita voimme tarjota suomalaisille vientiyrityksille ensin kotimaankauppaan ja myöhemmin vientimyyntiin.

Koulutuksemme tavoitteet

●  Perehdytään koko vientiprosessiin suunnittelusta ja toteuttamisesta jälkimarkkinointiin.

●  Vientikoulutuksemme on käytännönläheinen, antaa osallistujille osaamista ja vahvan pohjan vientitehtävissä toimimiseen sekä menestymiseen.

●  Laadukkaan koulutuksemme jälkeen osallistujat pystyvät valmistelemaan yrityksen vientitoimintoja, tekemään laajamittaista myyntityötä sekä kehittämään vientistrategiaa. 

●  Etuna em. toiminnoissa on, että ulkomailta Suomeen tulleille henkilöille voi myös olla apunaan kotimaansa valmiit kontaktit, maatuntemus ja verkostot.

●  Oppilaitoksissa vientikoulutus sopeutetaan oppilaitoksen opinto-ohjelmaan.

Perusopetusohjelma

Opi ja ymmärrä kaikki tarpeellinen viennin toiminnoista.
Vientikoulutus on hyvin käytännönläheinen ja kattaa seuraavat osa-alueet:

●  Viennin vaatimukset yritykselle ja sen työntekijälle
●  Viennin suunnittelu ja käynnistäminen
●  Eri kulttuurien vaikutus vientimarkkinoinnissa
●  Markkinatutkimus
●  Vientimyynti
●  Viennin digitaalinen markkinointi
●  Vientitarjouksen laatiminen
●  Liiketapaaminen
● Viennin rahoitus

●  Viennin maksuehdot
●  Incoterms 2020
●  Viennin juridiikka
●  Viennin logistiikka
●  Kansainvälinen messuprojekti
●  Kansainvälinen jälleenmyynti
●  Viennin riskit ja niiden välttäminen
●  Viennin jakelukanavat
●  After sales


Koulutuksen muoto

● Koulutus toteutetaan webinaarina.

● Esityskielet ovat suomi tai englanti.

Koulutuksen jälkeen

● Osallistujat saavat vientipassin.

● Jos osallistuja niin tahtoo ja sovittaessa, laitetaan osallistujan profiili
FESH:n vientihenkilörekisteriin.

● Ulkomailta Suomeen tulleille henkilöille, kielitaitoisille suomalaisille 
sekä opiskelijoille sovittaessa FESH hoitaa vientiosaajien markkinoinnin
vientiyrityksille.

Mitä tarjoamme?

Mobirise

Webinaari-koulutuksia

Kasvata vientiosaamistasi. Tunnista oman toimintasi merkitys viennin toiminnan onnistumiselle, kannattavuudelle ja riskien välttämiselle.

Mobirise

Pelkkää koulutus-materiaalia

Et tarvitse matkustaa, säästä aikaa ja rahaa, keskity vain oppimiseen. Pelkkä koulutusmateriaali ilman osallistumista webinaarikoulutuksiin.

Kouluttaja

Vientikoulutuksen kouluttaja. Lauri Karppanen, toimitusjohtaja, Viennin Kauppahuone FESH.

Lauri Karppanen, toimitusjohtaja, Viennin Kauppahuone FESH

Lauri Karppanen omaa pitkän ja menestyksellisen vientikaupan kokemuksen. Hän on vientikouluttanut yli 200 henkilöä ja on käyttänyt siihen laatimiaan vientiluentoja. Koulutuksestaan hän on aina saanut hyvää palautetta nimenomaan koulutuksen sisällöstä sekä käytännönläheisyydestä.

Näin sanotaan koulutuksistamme

Mobirise

FESH-opiskelija

"Ammattimaisesti laadittu koulutusohjelma oli ajantasainen ja
käytännönläheinen. Koulutuksen käytännönläheiset ohjeet ovat antaneet minulle hyvät edellytykset hoitaa menestyksekkäästi kansainvälistä kauppaa.

Suosittelen lämpimästi tätä koulutusta markkinointi- ja
myyntihenkilöille, jotka haluavat täydentää osaamistaan, oppia uutta ja kehittyä kansainvälisen kaupan asiantuntijoiksi."

Enoh Ibok Jackson

Mobirise

OAMK

"Lauri Karppanen, Viennin kauppahuone FESH, on toiminut kouluttajana MASTER –koulutuksessa ”Teknologialiiketoiminta” –opintojakson osalta lukukausina 2014 – 2015.

Koulutus on ollut viennin kokemukseen pohjautuvana hyvin käytännön läheinen."

Hannu Päätalo, tutkinto-ohjelman vastaava

Tutustu myös koulutusprojekteihimme