Etusivu  │  Vientimahdollisuuksia

VIENTI-
MAHDOLLISUUKSIA

Onko yrityksesi vienti riski vai mahdollisuus? Tiedä enemmän. Hyödynnä erityisiä vientitietojamme.

Kovan työn lisäksi menestys perustuu kustannusten hallintaan, mutta myös osaamiseen sekä ydintiedon saamiseen ja sen hallintaan. Tämä pätee myös vientiasioissa. Viennin onnistuminen, viennin kasvattaminen ja kehittäminen edellyttää riittävästi tietoa ja jatkuvaa määrätietoista ponnistelua!

Tässä olemme siis keränneet kattavaa vientitietoa, jonka uskomme tuovan vientiyrityksille tärkeitä tietolähteitä vientiin liittyvään pohdiskeluun, suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toki toivottu lopputulos on se, että vientiyritys pystyisi tästä löytämään bisnekselleen vaikkapa pieniäkin sopivia tietoja, jotka olisi hyödynnettävissä viennin toiminnoissa ja edistäisivät enemmän euroja sekä vientimahdollisuuksia.

Ao. listaa ylläpidetään säännöllisesti. Tarkoituksena on tuoda entistä enemmän hyödyllisiä taustatietoja vientimaailmasta vientiyritysten hyväksi.

 

Vientimaatietoa

EUROOPPA

Euroopan väkiluku on yli 450 miljoonaa asukasta ja suomalaiset vientiyritykset saavat näillä sisämarkkinoilla paljon etuja kuten:

- yrityksillä edessään 462 miljoonan ihmisen sisämarkkina
- helpotusta matkalla maailmanmarkkinoille
- työvoima liikkuu vapaasti
- kätevä yhteinen valuutta ja matalat korot
- turvallinen ja vakaa toimintaympäristö

Tämän lisäksi EU:n kauppasopimuksilla tiivistetään kauppasuhteita ja vapautetaan kauppaa poistamalla tulleja ja tarpeettomia kaupan esteitä. EU:lla on globaalisti laajin kauppasopimusverkosto: EU on solminut 46 kauppasopimusta kattaen 78 maata Amerikasta Aasiaan.

EU:n kauppasopimukset tarjoavat kilpailuetua verrattuna maihin joilla kauppasopimuksia ei ole käytössä. Näkyvin hyöty yrityksille EU:n kauppasopimuksista on tullietuuskohtelun saaminen eli tavaratullien poistuminen tai tullien alennus. Kauppasopimuksilla pyritään myös helpottamaan markkinoille pääsyä muun muassa yhdenmukaistamalla maiden välisiä standardeja.

Saksassa on 84 miljoonaa asukasta ja 16 lähes itsenäistä osavaltiota.
Saksan suuria teollisuuden ja liiketoiminnan keskittymiä ovat esim.
- Rein-Ruhr noin 12 milj.
- Berliini     noin  4 milj.
- Hampuri   noin  2 milj.
- Stuttgart  noin   1 milj.
- Frankfurt vajaa   1 milj. 

Tietoa muista maista

Katso linkki: Market Opportunities  

Mikäli tarvitset lisää vientimaatietoa, lähetä sp. osoitteeseen: lauri.karppanen@fesh.fi. 


STATISTA INFOGRAFIK

- Kiinan talous on ohittanut ennen pandemiaa olleen tason.      

Viennin suunnitteluun kohdistuvat
hyödylliset tietolähteet

OMA YRITYS-SUOMI

Kansainvälistymistesti

LOGISTIIKAN MAAILMA

Vientitullaus

Vientikokemukset

EUROOPAN KOMISSIO

EU:n portaali vientiesimerkkejä

Missä mennään?
Yleistä tietoa Suomen ulkomaankaupasta ja rahoitusmahdollisuuksista

Vientitietoa toimialoittain

MAA- JA METSÄTALOUS-TUOTTAJAIN KESKUSLIITTO
(MTK)

Minne tuotettani kannattaa viedä?

ELINTARVIKE-TEOLLISUUSLIITTO
(ETL)

Suo­ma­lai­sia elin­tar­vik­kei­ta maail­mal­le

TEKNOLOGIA-
TEOLLISUUS

Talousnäkymät

Tarjoamme digimyyjiä vuokrasopimuksella. Viennin Kauppahuone FESH.

Loka-marraskuussa 2020 kerätyt konsensusennusteet vuoden 2021 bruttokansantuotteen kehitykselle kertovat kasvun jatkumisesta lähes kaikissa maissa verrattuna vuoteen 2020. Kaikilla keskeisillä Suomen vientimarkkina-alueilla bkt:n ennakoidaan kasvavan keskimäärin neljän prosentin vauhtia, Aasiassa kuusi prosenttia.

Lähde: Suomen vientimarkkinoiden kehitys koronakriisin aikana 22.12.2020, Teknologiateollisuus, Jukka Palokangas, johtava ekonomisti.

Maakohtaiset tiedot

🇩🇪  SAKSA

Tietoa Saksasta

🇫🇷  RANSKA

Monien mahdollisuuksien Ranska

Talouteen ja vientiin liittyviä blogeja

Täydentäviä tietoja löytyy myös englanninkieliseltä sivultamme "export opportunities".

Pohditko lisää vientimahdollisuuksia yrityksellesi?

Vientipalvelumme voisivat myös tarjota asianmukaista ja tehokasta panosta vientimahdollisuuksien etsimiseen