Etusivu  │  Vientipalvelut  │  Vientitukipalvelut

1. Markkinatutkimus paikallisen henkilön suorittamana

Tunnetko POTENTIAALISET vientimarkkinat?

Suosittelemme aina markkinatutkimusta kohdemaista ennen viennin aloittamista uuteen kohdemaahan.

Menestyvän vientitoiminnan pitäisi aina perustua markkinatietoon. Jotta yrityksen riskit olisivat mahdollisimman pienet, viennissä on tärkeää tietää etukäteen potentiaaliset asiakkaat, kilpailijat, hinnoittelun perusteet jne.

Meidän tekemämme käytännönläheiset markkinatutkimukset perustuvat aina tutkimukseen, jossa käytämme henkilöitä, jotka ovat tulleet Suomeen eri kohdemaista tai joilla on pitkä kokemus jostakin kohdemaasta. He voivat käyttää paikallisia hakukoneita tietojen saamiseksi (esim. Googlen eri kieliversiota), joista löytyy huomattavasti enemmän tietoa kohdemaista kuin esim. Google.com hakukoneesta.

Me tarjoamme markkinatutkimuksia seuraavista maista:

Belgia, Etiopia, Itävalta, Kiina, Nigeria, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Togo, Turkki, Unkari, Venäjä, Vietnam sekä Arabimaat että Etelä-Amerikan maat kuten Bolivia, Brasilia, Chile, Kolumbia, Paraguay ja Uruguay.

Vientiyritykset saavat tukea markkinatutkimusten teettämiseksi

Yksittäisen yrityksen on mahdollista saada 50 % tukea markkinatutkimuksiin Business Finlandin Explorer-palvelusta. Me avustamme yritystä tarvittaessa hakemaan tätä avustusta.

Markkinatutkimustemme tavoitteena on aina lisätä asiakkaidemme vientiä.

Tarjouksemme markkinatutkimuksen jälkeen

Mikäli kansainvälisen vientiosaajamme tekemän markkinatutkimuksen perusteella käy selville, että kohdemaassa on yritykselle potentiaalisia asiakkaita, voimme tarjota hänen työpanostaan yritykselle määräaikaisella ja riskittömällä sopimuksella.

Tähän myös yrityksellä on mahdollista saada ELY:n kehittämisavustusta 50%.

Mitä markkinatutkimus maksaa? Hintaesimerkkejä

- Lopullinen markkinatutkimuksen hinta määräytyy haettavien tietojen määrittelyn jälkeen
- hinnat eivät sisällä matka-/majoituskustannuksia.

Seuraavat sisältöesitykset ja hinnat ovat esimerkinomaisia ja tarkoitettu neuvotteluiden pohjaksi:


Markkinatutkimus -
Hintaesimerkki (alv 0%)

BASIC
_____

1 000 €

⚪️ Valittujen asiakkaiden kontaktointi
⚪️ 10 kpl (max) puhelin- ja sähköpostikontaktia

PLUS
_____

5 000 €

⚪️ Valittujen asiakkaiden kontaktointi
⚪️ 100 kpl (max) puhelin- ja sähköpostikontaktia
⚪️ Toiminnan ja tuotteiden esittelyt ja mielipidekyselyt

PREMIUM
_____

15 000 €

⚪️ Valittujen asiakkaiden kontaktointi
⚪️ 300 kpl (max) puhelin- ja sähköpostikontaktia
⚪️ Toiminnan ja tuotteiden esittelyt ja mielipidekyselyt

2. Vientikartoitukset

Asiakkaamme luona tapahtuvan klinikkaistunnon aikana läpikäytävät asiat (½ päivää) kuten esimerkiksi:

-  Viennin nykytilan analysointi
-  myytävien tuotteiden ja palveluiden läpikäynti
-  kilpailukykyarviointi
-  mitä asiakastarpeita/ongelmia osaatte ratkaista hyvin/kilpailijoitanne paremmin?
-  erikoisosaaminen
-  vahvuudet ja kehittymisen mahdollisuudet
-  puutteet ja heikkoudet.

Tarvittavat kehitystoimenpiteet tavoiteaikatauluineen toimitamme asiakkaallemme loppuraportissa.

3. Messuprojekti kohdemaassa

-  Sopivien messujen kartoitus
-  tutustuminen markkinoihin
-  messutietojen hankinta, tiedustelut
-  messuosaston ja -aineiston suunnitteluun osallistuminen
-  osallistuminen messuille
-  jälkihoito, asiakasyhteydet.

4. Vientimyynti

Päivitäisen myyntityön tekeminen määräaikaisella sopimuksella. Palvelu sisältää useita osa-alueita asiakkaan johtoryhmän kanssa sovitulla tavalla toteutettuna kuten:

-  Asiakaskartoitus ja -haku
-  soitot ja esitteiden lähettäminen
-  tarjouspyyntöjen hankinta
-  tarjousten kääntäminen ja lähettäminen asiakkaille
-  soitot tarjousten perään
-  asiakasvierailujen sopiminen
-  muut vientipäällikön päivittäiset tehtävät
-  raportointi
-  vientitoiminnan kehitysehdotukset.

5. Jälleenmyyjien hankinta

Tarjoamme kansainvälisten jälleenmyyjien hankintapalvelua yhteistyökumppanimmme MT Xport Consultants Oy:n tai latvialaisen partnerimme Gateway & Partners toimesta.

6. Jälleenmyyjäverkoston aktivointi

Tarjoamme asiakkaillemme ulkomailla olevien edustajien aktivointia vientikouluttamamme kyseisestä maasta/alueelta kotoisin olevan henkilön hoitamana (parhaassa tapauksessa pelkkä käynti ja keskustelut asiakkaan kielellä voi riittää).

Suoritamme aktivoinnin esim. seuraavasti:

- Asiakkaan valitsemien edustajien läpikäynti/tehokkuuden tarkistus      
- Suoritetaan joko tehtaalta käsin tai etänä
- Kesto pääosin 3 kk ja aikaa voidaan lisätä tarpeen mukaan
- FESH ja asiakas sopivat vuokrasopimuksen ko. ajaksi jolloin
  asiakkaalle ei tule työnantajakuluja
- Loppuraporttimme sisältää raportin saavutetuista kehitystoimenpiteistä sekä       toimenpide-ehdotuksista edustajan ja päämiehen toiminnan aktivoinniksi ja   toimenpide-ehdotuksemme mikäli edustajaa ei kannata/voi aktivoida.

8. Tuotantotyöntekijöiden vuokraus

Vähennä tuotannon pullonkauloja ja mahdollista vienti vuokraamalla tuotannon työntekijät kauttamme. 

Ammattiopistoista esim. koneistajat, hitsaajat ja särmääjät

9. Ulkomaiset henkilöpalvelumme

Meillä on kansainvälinen yhteistyökumppani joka tekee rekrytointia paikallisesti. Heillä on esim. haalarimiehiä, insinöörejä, myyjiä myös Country Manager-tasoisiin positioihin. Näitä henkilöitä on koko Euroopassa sekä esim. Turkissa, Etelä-Afrikassa ja entisissä Venäjän alusmaissa.

Anna meille tieto mihin maahan tarvitset henkilöresursseja, ja mikä on henkilön tarvittava koulutustausta. 

10. Vientikonsultointi

Viennin aloittaminen on tärkeä strateginen päätös. Voimme auttaa teitä tunnistamaan yrityksellenne vientimahdollisuuksia ja arvioimaan yrityksenne vientikyvykkyyttä.

Jatkossa autamme teitä saamaan ensimmäisen referenssiasiakkaan esim. 
markkinatutkimuksen perusteella valitussa vientimaassa.

Tämä palvelu soveltuu pienille ja suuremmille vientiyrityksille.

Toimintaprosessimme:

-Yrityksen kanssa sovitaan tapaaminen, jossa läpikäydään yrityksen vientitoiminnan noin puoli päivää kestävä analyysi nimeltään Vientikiikari ja keskustellaan vientitoimintaan liittyvistä asioista. 

- Lähetämme teille esitäyttämämme raportin kommentoitavaksi.

- Tämän vientitoimintojen kartoitus/kehittämisvaiheen jälkeen voimme tarjota asiakkaallemme viennin liiketoimintasuunnitelman laatimista sekä muita viennin asiantuntijapalveluja yhteistyössä esim. Xport Oy:n kanssa


Vientiprosessi referenssiasiakkaiden löytämiseksi:

1. Viennin kartoitus, kehittäminen ja suunnittelu

2. Markkinatutkimus valitulta vientialueelta

3. Tapaamisten sopiminen markkinatutkimuksessa löydettyjen potentiaalisten asiakkaiden luo

4. Tapaamisten valmistelu

5. Tapaamisissa sovittujen asioiden toteuttaminen (esim. tarjouspyyntö/koetoimitus)

6. Tarjouksen / koetoimituksen valmistelu

7. Tarjouksen / koetoimituksen lähettäminen

8. Uudet asiakasneuvottelut /sopimus

9. Toimitus / tyytyväinen asiakas

10. After Sales eli jälkimarkkinointi 

Näin saadaan paikallinen referenssi kohdemaasta koska referenssin avulla on helpompi luoda uskottavuutta niin tuotteelle kuin yrityksellekin. Menestyksen avulla on myös helpompi palkata pätevä paikallinen henkilö, houkutella sopiva agentti edustajaksi tai luoda kiinnostusta maahantuojien keskuudessa.

TAUSTAA VIENTIKONSULTISTA

Lauri Karppanen on taustaltaan koneinsinööri, ja hän on myynyt suomalaisia teollisuustuotteita Keski-Eurooppaan vuodesta 1988 alkaen.

Hän on kokenut vientialan ammattilainen ja asiantuntija.

Referenssi Oulun Kauppakamari:

Lauri Karppanen omaa pitkän ja menestyksellisen vientikaupan kokemuksen ja pystyy auttamaan yrityksiä käytännönläheisesti. Hän on toiminut erittäin aktiivisesti alueemme kansainvälistymisen edistämiseksi ideoimalla ja toteuttamalla monia toimintoja yritysten ja myös muiden alueemme toimijoiden kuten oppilaitosten kansainvälistymiskysymyksiin."

Hän on perustanut yrityksen Viennin Kauppahuone FESH www.fesh.fi,
ja hän on toiminut pitkään vientikouluttajana. Tähän saakka hän on kouluttanut noin 200 henkilöä

Referenssit em. koulutuksista:

1. FESH-opiskelijat

”Ammattimaisesti laadittu koulutusohjelma on tarkkaa, ajan tasalla olevaa ja käytännönläheistä. Sen lisäksi että ryhmässämme on ollut innostunut oppimisilmapiiri, FESH:n Lauri Karppanen antoi opiskelijoille vastaukset vientiä koskeviin kysymyksiin omalla pitkäaikaisella kokemuksellaan”

”Osallistuin muutama vuosi sitten FESH:n Vientikoulutukseen. Koulutuksen sisältö oli positiivinen yllätys; kurssit olivat täynnä käytännöllistä tietoa, josta oli paljon apua päivittäisessä työssäni teknologiayrityksen edustajana. Vientikoulutus on hyvä tapa saada etumatka, jos pyrit työhön kansainväliseen yritykseen. Suosittelen koulutusta lämpimästi kaikille niille, jotka haluavat tehdä työtä kansainvälisen myynnin, viennin tai logistiikan parissa.”

2. Oulun Ammattikorkeakoulu

”Lauri Karppanen, Viennin kauppahuone FESH, on toiminut kouluttajana MASTER –koulutuksessa ”Teknologialiiketoiminta” –opintojakson osalta
Koulutus on ollut viennin kokemukseen pohjautuvana hyvin käytännönläheinen.”

3. Laurilla on pitkä kokemus viennistä, ja hänen tukena olevassa asiantuntijaverkostossaan on runsaasti kokemusta ja tietoa kansainvälisestä myynnistä.
Hän on kirjoittanut Linkediniin asiantuntijalausuntoja: 

11. Julkisten hankintojen tarjousportaalien seurantapalvelu

FESHin avulla julkiset tarjouspyynnöt tilauksiksi

Vaikeassa taloustilanteessa julkiset hankinnat EU:n alueella on kasvumahdollisuus kaikille yrityksille.

Tarjouspyyntöjä julkaistaan tuhansia päivittäin ja suuri osa tarjouspyynnön laatijan kielellä.

FESH tarjoaa ratkaisun, kuinka tarjouspyynnöistä poimitaan teille sopivat projektit:

FESH seuraa säännöllisesti tarjousportaaleja asiakkaan kanssa laaditun tuoteprofiilin perusteella ja raportoi viipymättä sopiviksi arvoiduista projekteista. Olennainen osa tätä työtä on kyky tutkia harvinaisillakin kielillä jätetyt tarjouspyynnöt ja tarvittaessa
tuottaa tarjousasiakirjat näillä kielillä.

Palvelu koostuu nimenomaan valituista tarjouspyynnöistä, joista vain sopivat tiedotetaan asiakkaalle.

Vientiyritykset saavat tukea 50% Business Finlandin Market Explorer
palvelusta tällaisten selvitysten laatimisesta kun tarjoamme sen
markkinatutkimuksen nimellä:

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla: info@fesh.fi niin annamme tarjouksen tästä palvelusta. Lisätietoa puh. 040-728 9498.

Kiinnostuitko vientituki-
palveluistamme?

Lähetä meille tarjouspyyntö

Markkinatutkimus


Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille: 
tietosuojaseloste.