Etusivu  │  Vientipalvelut  │  Vientitukipalvelut

1. Markkinatutkimus paikallisen henkilön suorittamana

Tunnetko POTENTIAALISET vientimarkkinat?

Suosittelemme aina markkinatutkimusta kohdemaista ennen viennin aloittamista uuteen kohdemaahan.

Menestyvän vientitoiminnan pitäisi aina perustua markkinatietoon. Jotta yrityksen riskit olisivat mahdollisimman pienet, viennissä on tärkeää tietää etukäteen potentiaaliset asiakkaat, kilpailijat, hinnoittelun perusteet jne.

Meidän tekemämme käytännönläheiset markkinatutkimukset perustuvat aina tutkimukseen, jossa käytämme henkilöitä, jotka ovat tulleet Suomeen eri kohdemaista tai joilla on pitkä kokemus jostakin kohdemaasta. He voivat käyttää paikallisia hakukoneita tietojen saamiseksi (esim. Googlen eri kieliversiota), joista löytyy huomattavasti enemmän tietoa kohdemaista kuin esim. Google.com hakukoneesta.

Me tarjoamme markkinatutkimuksia seuraavista maista:

Belgia, Etiopia, Itävalta, Kiina, Nigeria, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Togo, Turkki, Unkari, Venäjä, Vietnam sekä Arabimaat että Etelä-Amerikan maat kuten Bolivia, Brasilia, Chile, Kolumbia, Paraguay ja Uruguay.

Vientiyritykset saavat tukea markkinatutkimusten teettämiseksi

Yksittäisen yrityksen on mahdollista saada 50 % tukea markkinatutkimuksiin Business Finlandin Explorer-palvelusta. Me avustamme yritystä tarvittaessa hakemaan tätä avustusta.

Markkinatutkimustemme tavoitteena on aina lisätä asiakkaidemme vientiä.

Tarjouksemme markkinatutkimuksen jälkeen

Mikäli kansainvälisen vientiosaajamme tekemän markkinatutkimuksen perusteella käy selville, että kohdemaassa on yritykselle potentiaalisia asiakkaita, voimme tarjota hänen työpanostaan yritykselle määräaikaisella ja riskittömällä sopimuksella.

Tähän myös yrityksellä on mahdollista saada ELY:n kehittämisavustusta 50%.

Mitä markkinatutkimus maksaa? Hintaesimerkkejä

- Lopullinen markkinatutkimuksen hinta määräytyy haettavien tietojen määrittelyn jälkeen
- hinnat eivät sisällä matka-/majoituskustannuksia.

Seuraavat sisältöesitykset ja hinnat ovat esimerkinomaisia ja tarkoitettu neuvotteluiden pohjaksi:


Markkinatutkimus -
Hintaesimerkki (alv 0%)

BASIC
_____

1 000 €

⚪️ Valittujen asiakkaiden kontaktointi
⚪️ 10 kpl (max) puhelin- ja sähköpostikontaktia

PLUS
_____

5 000 €

⚪️ Valittujen asiakkaiden kontaktointi
⚪️ 100 kpl (max) puhelin- ja sähköpostikontaktia
⚪️ Toiminnan ja tuotteiden esittelyt ja mielipidekyselyt

PREMIUM
_____

15 000 €

⚪️ Valittujen asiakkaiden kontaktointi
⚪️ 300 kpl (max) puhelin- ja sähköpostikontaktia
⚪️ Toiminnan ja tuotteiden esittelyt ja mielipidekyselyt

2. Vientikartoitukset

Asiakkaamme luona tapahtuvan klinikkaistunnon aikana läpikäytävät asiat (½ päivää) kuten esimerkiksi:

-  Viennin nykytilan analysointi
-  myytävien tuotteiden ja palveluiden läpikäynti
-  kilpailukykyarviointi
-  mitä asiakastarpeita/ongelmia osaatte ratkaista hyvin/kilpailijoitanne paremmin?
-  erikoisosaaminen
-  vahvuudet ja kehittymisen mahdollisuudet
-  puutteet ja heikkoudet.

Tarvittavat kehitystoimenpiteet tavoiteaikatauluineen toimitamme asiakkaallemme loppuraportissa.

3. Messuprojekti kohdemaassa

-  Sopivien messujen kartoitus
-  tutustuminen markkinoihin
-  messutietojen hankinta, tiedustelut
-  messuosaston ja -aineiston suunnitteluun osallistuminen
-  osallistuminen messuille
-  jälkihoito, asiakasyhteydet.

4. Vientimyynti

Päivitäisen myyntityön tekeminen määräaikaisella sopimuksella. Palvelu sisältää useita osa-alueita asiakkaan johtoryhmän kanssa sovitulla tavalla toteutettuna kuten:

-  Asiakaskartoitus ja -haku
-  soitot ja esitteiden lähettäminen
-  tarjouspyyntöjen hankinta
-  tarjousten kääntäminen ja lähettäminen asiakkaille
-  soitot tarjousten perään
-  asiakasvierailujen sopiminen
-  muut vientipäällikön päivittäiset tehtävät
-  raportointi
-  vientitoiminnan kehitysehdotukset.

5. Jälleenmyyjien hankinta

Tarjoamme kansainvälisten jälleenmyyjien hankintapalvelua yhteistyökumppanimmme MT Xport Consultants Oy:n tai latvialaisen partnerimme Gateway & Partners toimesta.

6. Jälleenmyyjäverkoston aktivointi

Tarjoamme asiakkaillemme ulkomailla olevien edustajien aktivointia vientikouluttamamme kyseisestä maasta/alueelta kotoisin olevan henkilön hoitamana (parhaassa tapauksessa pelkkä käynti ja keskustelut asiakkaan kielellä voi riittää).

Suoritamme aktivoinnin esim. seuraavasti:

- Asiakkaan valitsemien edustajien läpikäynti/tehokkuuden tarkistus      
- Suoritetaan joko tehtaalta käsin tai etänä
- Kesto pääosin 3 kk ja aikaa voidaan lisätä tarpeen mukaan
- FESH ja asiakas sopivat vuokrasopimuksen ko. ajaksi jolloin
  asiakkaalle ei tule työnantajakuluja
- Loppuraporttimme sisältää raportin saavutetuista kehitystoimenpiteistä sekä       toimenpide-ehdotuksista edustajan ja päämiehen toiminnan aktivoinniksi ja   toimenpide-ehdotuksemme mikäli edustajaa ei kannata/voi aktivoida.

7. Tuontiapua

Tarjoamme tuontiapua asiakkaillemme pitkään tuontitehtävissä olleen yhteistyökumppanimme Tenderpilot GmbH:n avulla.

8. Tuotantotyöntekijöiden vuokraus

Vähennä tuotannon pullonkauloja ja mahdollista vienti vuokraamalla tuotannon työntekijät kauttamme. 

Ammattiopistoista esim. koneistajat, hitsaajat ja särmääjät

9. Ulkomaiset henkilöpalvelumme

Meillä on kansainvälinen yhteistyökumppani joka tekee rekrytointia paikallisesti. Heillä on esim. haalarimiehiä, insinöörejä, myyjiä myös Country Manager-tasoisiin positioihin. Näitä henkilöitä on koko Euroopassa sekä esim. Turkissa, Etelä-Afrikassa ja entisissä Venäjän alusmaissa.

Anna meille tieto mihin maahan tarvitset henkilöresursseja, ja mikä on henkilön tarvittava koulutustausta. 

Kiinnostuitko vientituki-
palveluistamme?

Lähetä meille tarjouspyyntö

Markkinatutkimus


Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille: 
tietosuojaseloste.